Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Triển khaio sổ khám bệnh điện tử

Đăng lúc: 21/10/2022 (GMT+7)
100%

TIN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SỔ KHÁM BỆNH ĐIỆN TỬ

XÃ THIỆU LONG

Thực hiện KH số 180/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày 29/09/2022 tại hội trường khu công sở UBND xã Thiệu Long phối hợp Trung Tâm y tế Thiệu Hóa, tổ chức hội nghị triển khai lập hồ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn xã.

Nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các giao diện tương tác với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên gia y tế và người dân. - Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn của ngành y tế và các quy định có liên quan.

Về Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí:

Về phía huyện Thiệu Hóa có đ/c: Lê Lương Khang – Giám đốc TTYT huyện, cùng các đ/c cán bộ chuyên môn TTYT huyện Thiệu Hóa.

Về phía địa phương có: Đ/c Lê Văn Bé – Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban Chấp hành Đảng ủy, cán bộ công chức, các đ/c BT thôn trưởng các đơn vị, trạm trưởng trạm y tế

Với mục tiêu Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, bảo đảm mỗi người dân trong xã có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại tỉnh và kết nối với Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

Theo Quyết định số 5349/QĐ-BYT. Các nhóm chức năng của phần mềm: cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; quản lý hành chính; quản lý hạ tầng thông tin. Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại mục 2, Chương II của Luật An toàn thông tin mạng. Yêu cầu phần mềm quản lý HSSKĐT có giải pháp kỹ thuật kết nối liên thông được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Sử dụng mã định danh y tế: Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định danh y tế theo Quyết định 2153/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Quản lý thông tin, dữ liệu.

Đồng chí nhấn mạnh những lợi ích thực tiễn của hồ sơ sức khỏe điện tử trongcông tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tham luận tại hội nghị các đại biểu đồng tình cao với nội dung triển khai và thể hiện rõ quyết tâm triển khai thực hiện nội dung đến nhân dân trong toàn xã,

Trương Hồng Thủy

Trạm Y tế xã Thiệu Long

Triển khaio sổ khám bệnh điện tử

Đăng lúc: 21/10/2022 (GMT+7)
100%

TIN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SỔ KHÁM BỆNH ĐIỆN TỬ

XÃ THIỆU LONG

Thực hiện KH số 180/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày 29/09/2022 tại hội trường khu công sở UBND xã Thiệu Long phối hợp Trung Tâm y tế Thiệu Hóa, tổ chức hội nghị triển khai lập hồ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn xã.

Nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp các giao diện tương tác với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên gia y tế và người dân. - Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn của ngành y tế và các quy định có liên quan.

Về Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí:

Về phía huyện Thiệu Hóa có đ/c: Lê Lương Khang – Giám đốc TTYT huyện, cùng các đ/c cán bộ chuyên môn TTYT huyện Thiệu Hóa.

Về phía địa phương có: Đ/c Lê Văn Bé – Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban Chấp hành Đảng ủy, cán bộ công chức, các đ/c BT thôn trưởng các đơn vị, trạm trưởng trạm y tế

Với mục tiêu Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, bảo đảm mỗi người dân trong xã có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại tỉnh và kết nối với Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

Theo Quyết định số 5349/QĐ-BYT. Các nhóm chức năng của phần mềm: cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; quản lý hành chính; quản lý hạ tầng thông tin. Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại mục 2, Chương II của Luật An toàn thông tin mạng. Yêu cầu phần mềm quản lý HSSKĐT có giải pháp kỹ thuật kết nối liên thông được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Sử dụng mã định danh y tế: Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định danh y tế theo Quyết định 2153/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Quản lý thông tin, dữ liệu.

Đồng chí nhấn mạnh những lợi ích thực tiễn của hồ sơ sức khỏe điện tử trongcông tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tham luận tại hội nghị các đại biểu đồng tình cao với nội dung triển khai và thể hiện rõ quyết tâm triển khai thực hiện nội dung đến nhân dân trong toàn xã,

Trương Hồng Thủy

Trạm Y tế xã Thiệu Long

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT